De leraar vertelt...

Ik, Maud Naus ben tweede jaar student economie aan de lerarenopleiding. Aan mij is gevraagd na te gaan welke docent uit mijn leer verleden mij nog altijd bij is gebleven. De eerste docent die bij naar boven kwam was Victor van Loon, docent aan het ROC ter AA bij de opleiding Expo en Design. Deze opleiding heb ik een tweetal jaar geleden afgerond in Helmond maar Victor ben ik nooit vergeten. Later in het interview zal blijken waarom.

Victor heeft de MTS bouwkunde afgerond en de kaderopleiding KOB. Hij heeft daarna, gecombineerd met een baan op een bouwbureau nog verscheidene andere bedrijfskundige opleidingen gevolgd. Toen hij werkte bij een aannemer als calculator begeleidde hij tevens leerling-bouwplaatsen. Op een dag, zo’n 34 jaar geleden kwam een begeleider van een school van een van de leerlingen. Hij merkte op dat Victor goed met de leerlingen omging en gaf hem aan dat ze in Helmond nog op zoek waren naar een vak docent. Victor greep deze kans, hij zag het als een nieuwe uitdaging aangezien hij altijd met veel plezier met de leerlingen werkte. Hoe Victor het zelf beschrijft: ‘’ik ben er ingerold, het kwam op mijn pad’’. Er volgden toen een aantal jaren lerarenopleiding gecombineerd met lesgeven.

"Victor van Loon en zijn studenten"

De drijfveer van Victor in het onderwijs is zijn interesse in jonge mensen en ze te helpen aan een goede toekomst. Als ik het vanuit mijn eigen perspectief beschrijf had Victor voornamelijk een begeleidende rol, hij werkte met ons. Als wij vonden dat een opdracht er anders uit moest zien, dan kon dit in goed overleg veranderd worden. Hij had oprechte interesse in ons, wat al snel een goede band creëerde met de klas. Dit is wat hij zelf ook beschrijft, de leerlingen zijn maatgevend. De leerlingen bepalen de vorm van het onderwijs. Ik kan wel een bepaalde vorm van onderwijs geven, maar als de leerlingen hier niet aan mee willen werken zal dit weinig tot geen effect hebben. Hij beschrijft het zelf kort als: ‘’vertrouwen en goed contact met de leerlingen zorgt voor een goede samenwerking’’. Wat hem zelf enthousiast blijft houden is de gezelligheid in de klas en de beleving met leerlingen.

Maar Victor ziet het onderwijs ook veranderen. Hij vindt het taal en reken niveau van de leerlingen erg laag. Dit is iets wat nu wel veranderd is, er zijn nu eisen gekomen in het MBO onderwijs. Leerlingen moeten aan het einde van hun opleiding een bepaald niveau rekenen en taal beheersen. Wat Victor nog meer opvalt is dat leerlingen niet veel meer kunnen onthouden, als hij afspraken met leerlingen maakt, kunnen ze zich het de volgende dag al niet meer herinneren. De leerlingen hebben geen agenda meer, alles gaat met de telefoons en/of laptops. Graag zou Victor zich verder willen verbreden in de digitale wereld, maar hier is kortweg geen tijd voor.

Victor beschrijft dat het onderwijs nog verder zal gaan veranderen, er worden hogere eisen gesteld aan het onderwijs. Hij beschrijft het zelf als volgt: ‘’Door digitalisering is er minder vrijheid van interpretatie van de eindtermen. De processen zijn belangrijker dan het eindresultaat.’’ Het is een kwestie van checklijsten afwerken geworden, van het eindresultaat word minder verwacht. De MBO opleidingen zullen hierdoor steeds meer op elkaar gaan lijken, maar opleidingen kunnen zich nog wel onderscheiden door accenten te leggen.

Ik zelf heb Victor als docent altijd als een prettige geïnteresseerde docent gezien. Een docent als je er voor open stond hij je erg veel kon leren. Maar ook een docent met een karakter waar ik de komende jaren nog veel aan terug zal denken.

Maud Nauss

Limburg zoekt docenten

Je hebt wensen en ambities. Past een van onze onderwijsvacatures bij jou? Regelmatig hebben we inspirerende vacatures voor docenten, maar ook voor andere functies in het voortgezet onderwijs.

Leraar je bent het al

Ergens heel goed in willen worden staat bij ons dus centraal. Dat geldt zowel voor het vak dat je gaat geven als voor de manier waarop je lesgeeft en met jongeren omgaat. Uiteraard word je daarin maximaal begeleid en krijg je les van zeer ervaren en deskundige lerarenopleiders.